Historien om Vatne

En målrettet 24-åring og et knippe knallgode designere. Historien til VATNE vitner om en utrolig samfunnsutvikling
fra etterkrigstiden til i dag.

Knut Sæter var utdannet interiørarkitekt fra Kunsthandtverksskulen i Bergen. Han hadde jobbet i ett år hos andre produsenter da han grunnla sin egen bedrift, Vatne Lenestolfabrikk, i 1946. «Alle» frarådet ham å starte opp, men Sæter var urokkelig, og satte i gang. Han var da 24 år. Sæter tegnet de første modellene, og laget prototypene på egen hånd. Alle modeller produsert på 40-tallet var tegnet av Sæter. Han var fagmannen i bedriften, og lærte opp sine kommende medarbeidere. Oppstarten foregikk i bedehuskjelleren på Vatne, senere også på ungdomshuset og konfeksjonsfabrikken i den lille bygda. Etterkrigstiden medførte et behov for alt av interiør, men det var vanskelig å skaffe råmaterialer til å lage møbler. På mange måter var situasjonen motsatt av i dag; nå har de fleste det meste, men markedskonkurransen er beinhard.

Vatne Lenestolfabrikk var en av de første bedriftene i Norge som hadde suksess på en internasjonal møbelmesse.

I 1947 ble Knuts bror, Jostein Sæter, medeier i bedriften, og fikk hovedansvar for salg og markedsføring. Ivar Sæter ble også aktiv som selger. Han var bosatt på østlandet, og fikk ansvar for alt salg i dette området. Bygningsarbeidet på den såkalte «gamlefabrikken», hvor VATNE nå holder til med produksjon og Showrom, startet i 1950. Etterspørselen var ekstrem. I 1955 startet et spennende samarbeid med interiørarkitekt Gerhard Berg, som valgte å bosette seg på Vatne for å jobbe som møbeldesigner i bedriften. Den første eksportsatsingen til Vatne Lenestolfabrikk fant sted i 1958. Nå var designeren Fredrik A. Kayser knyttet til bedriften, og hans første modeller hadde stor suksess på en møbelmesse i Helsingborg. Vatne Lenestolfabrikk var en av de første bedriftene i Norge som hadde suksess på en internasjonal møbelmesse. Veien videre var preget av det nære og fruktbare samarbeidet mellom Fredrik Kayser og Knut Sæter. Dette ble grunnlaget for Vatne sin suksess og vekst på 60-tallet. Kayser designet mange flotte modeller, blant annet VATNE 965 og VATNE 807, som nå er i produksjon.

Av spesielle leveranser kan man nevne møbler til Shaen av Iran, Kongeskipet Norge og FN-bygningen i Nairobi.

I 1969 startet byggeprosessen av en ny fabrikk. Satsingen var meget stor, og Sæter var redd han haddet tatt seg vann over hodet. Men et nytt samarbeid med enda en profesjonell designer, Sigurd Resell, ga uante resultater. Falcon-stolen ble designet i 1971, og var en kjempesuksess. Omsetningen økte fra 11 millioner kroner i 1971, til 20 millioner i 1972, og 33 millioner kroner i 1973. I årene med Falcon ble Danmark bedriftens hovedmarked, etterfulgt av USA, Japan, Tyskland og Australia. En som så salgseventyret i praksis, var Kåre Naustdal fra Norvud LTD, som solgte Vatnemøbler i USA. I løpet av en formiddag med tre kunder, kunne han bestille en konteiner med Falcon til hver.
Utover 70-tallet var det Resells design som dominerte kolleksjonen. Sæter hadde også noen modeller selv, i tillegg til at Kayser sine modeller ble med videre etter hans bortgang i 1968.

Godt håndtverk og tidløse kvalitetsmøbler ble ettertraktet på kontraktmarkedet.

Etterhvert ble Vatne store på prosjektinnredning. Godt håndtverk og tidløse kvalitetsmøbler ble ettertraktet på kontraktmarkedet. I 1985 kom den største enkeltordren bedriften har hatt, da de ble hovedleverandør til Norges Banks hovedbygg i Oslo. Ordren hadde en verdi på cirka 7 millioner kroner. Bedriften har også hatt en rekke andre spesielle leveranser. Møbler til Shaen av Iran, Kongeskipet Norge, FN-bygningen i Nairobi og IBM i Oslo er eksempler på dette. Det er fortsatt møbelklassikere fra Vatne på en rekke norske ambassader i utlandet.

Å satse på profesjonelle designere var et bevisst valg.

Å satse på profesjonelle designere var et bevisst valg fra Sæters side. Gerhard Berg, Fredrik A. Kayser og Sigurd Resell skapte tidløse, ikoniske verk. Satsingen på profesjonelle aktører ble videreført på 80-tallet, og Olav Eldøy ble en viktig designer for Vatne Møbler fra 1986.

I 1989 ble firmaet solgt til Stokkegruppen. Produksjonen ble viderført på Vatne, hvor også deler av Stokkes produkter ble produsert. Stokke kjøpte deretter Møre Møbler i 1992, og merkenavnene Møre Møbler og Vatne Møbler ble til dagens ForaForm. Sofaen Manhattan, tegnet av Knut Sæter for Vatne i 1980, blir nå produsert av VATNE.

Så kom en stille periode. Vatne Møbler ble ikke markedsført på 90-tallet. Per Arne Sæter, sønnen til Knut Sæter, begynte i Vatne møbler i 1980 og ble med over i Stokkegruppen i 1989. Men i slutten av 2002 ønsket han å starte opp igjen merkenavnet Vatne Møbler, sammen med Randi Hustøft og Terje Ulvestad. En ny kolleksjon ble utviklet og produsert, sammen med klassikere fra Kayser. I mars 2003 ble kolleksjonen lansert i Villa Stenersen i Oslo. Firmaet utviklet seg positivt, men med finanskrisen høsten 2008, ble det en bråstopp i salget. Styret i Vatne Møbler valgte å legge ned produksjon, og avsluttet arbeidet sommeren 2009.

Med finanskrisen høsten 2008, ble det en bråstopp i salget.

Randi Hustøft og Per Arne Sæter hadde hele tiden opplevd en etterspørsel etter merkevaret VATNE, og det VATNE har stått for som produsent av møbler. Etter et års betenkningstid startet Hustøft og Sæter med ny giv i september 2010. Aktiviteten var da konsulentoppdrag innen produktutvikling for møbelindustrien, restaurering og omtrekking av møbler, i tillegg til småskala produksjon av spesialmøbler.

Dette var ikke nye arbeidsoppgaver for de to designentusiastene. Med unntak av ett år, har Hustøft hatt sin arbeidplass ved VATNE siden hun startet der som lærling i 1998. Hun tok fagbrev i møbelindustrifaget, og har blitt en svært anerkjent person i møbelhåndtverket. I 2000 ble hun Norgesmester i Møbelindustritapetsering.

I 2000 ble hun Norgesmester i Møbelindustritapetsering.

Per Arne Sæter er utdannet diplomøkonom fra BI, men møbelfaget han fikk studert fra oppveksten har alltid vært av størst interesse. Sæter har fått sans for design og kvalitet gjennom oppdragelsen på fabrikken. Som leder i VATNE er han detaljorientert og bevisst på at alt skal være perfekt. Det som forlater fabrikken er han 100 % fornøyd med. Glade kunder er viktig for å opprettholde bedriftens lange og gode renomé.

Alt skal være perfekt.

Nå lanserer bedriften på nytt gamle klassikere av Fredrik A. Kayser, Knut Sæter og Sigurd Resell sammen med nytt design av Eivind Sæter.

VATNE ønsker fortsatt å stå for nøkkelordene hud – form – håndtverk.

All ferdiggjøring skjer på Vatne. Dette gir bedriften full kontroll på finish og kvalitet. Alle ordrer blir kundespesifisert. En del av modellene kan kunden selv bestemme lengde og dimensjoner. VATNE har et stort utvalg av hud og stoff, og benytter seg av anerkjente leverandører. De aller fleste underleverandører på tre, skum og puter er lokale bedrifter fra Sunnmøre.